Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2019 r.
Krótki opis projektu

Projekt „ Od szkolenia do zatrudnienia” realizowany jest przez firmę Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa

Wartość projektu: 1 005 083,66 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 950 758,66 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” realizowany był na terenie całego województwa śląskiego w dniach od 02.08.2017 r. do 31.12.2019 r. W ramach projektu przeprowadzony został szereg działań mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego 110 osób w wieku powyżej 30 lat ( 59 kobiet, 51 mężczyzn; bezrobotnych i biernych zawodowo) z terenu województwa śląskiego.
110 uczestników odbyło indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania. Odbywały się także grupowe warsztaty w następujących obszarach: poruszanie się po rynku pracy (6 h), aktywne poszukiwanie pracy (9 h), grupowe wsparcie psychologiczne (9 h). Przez czas trwania projektu zajęcia te zostały przeprowadzone dla 13 grup w różnych lokalizacjach ( Katowice, Zabrze, Tychy, Częstochowa, Rybnik, Bielsko-Biała; średnio po 8 osób w grupie).
W ramach projektu odbywały się różne kursy zawodowe oraz IT. Uczestnicy zdobywali kwalifikacje zawodowe podczas realizacji kursów: pracownik biurowy z obsługą komputera (łącznie 22 osoby), przedstawiciel handlowy z obsługą komputera (7 osób), rejestracja medyczna z obsługą komputera (5 osób), obsługa komputera (19 osób), spedytor (5 osób) tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem programowania JavaScript (6 osób), grafika komputerowa (3 osoby), operator i programista CNC (1 osoba), administrowanie sieciami informatycznymi (1 osoba), prawo jazdy kat. C lub D wraz z KWP (11 osób), operator koparko-ładowarek kl.III (4 osoby), spawanie metodą TIG (4 osoby), kurs kucharski (2 osoby), kurs kroju i szycia (1 osoba).
Ostatnią, fakultatywną formą wsparcia w ramach projektu były staże zawodowe. W różnych firmach staże realizowało 48 Uczestników projektu. W zdecydowanej większości staże zakończyły się sukcesem i zdobyciem przez Uczestników cennego doświadczenia zawodowego.