W grudniu:
– kontynuowano spotkania Uczestników z pośrednikiem pracy w Częstochowie, Tychach, Katowicach i Rybniku
-37 Uczestników projektu zakończyło staże zawodowe
– 2 Uczestników uzyskało pełne uprawnienia do kierowania autobusem (Częstochowa, Mysłowice)
– przeprowadzony został kurs kroju i szycia dla 1 Uczestniczki projektu w Bielsku-Białej
– 31 grudnia 2019 r. zakończono realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

W listopadzie:
– kontynuowane były staże zawodowe
– zakończył się kurs „Spedytor” dla 4 osób w Katowicach
– 1 Uczestnik projektu zakończył kurs prawa jazdy kat. D w Mysłowicach
– odbywały się spotkania Uczestników z pośrednikiem pracy w Częstochowie, Tychach, Katowicach i Sosnowcu

W październiku:
– 37 Uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe w następujących miejscowościach: Częstochowa, Tychy, Łaziska Górne, Sosnowiec, Piekary Śląskie
– 1 Uczestnik projektu z powodzeniem zakończył kurs spawania metodą TIG w Częstochowie
– Kolejna osoba zakończyła kurs prawa jazdy kat. D w Częstochowie
– rozpoczął się kurs „Spedytor” dla 4 osób w Katowicach

We wrześniu:
– Ostatnia grupa 5 uczestników projektu podpisała umowy Uczestnictwa, odbyła spotkanie z doradcą zawodowym z utworzeniem  IPD, a także zrealizowała warsztaty grupowe w Katowicach
– regularnie przeprowadzane były spotkania z pośrednikiem pracy w Tychach i Częstochowie
– w pełni zrealizowane zostały następujące kursy: „Pracownik biurowy z obsługą komputera” w Częstochowie (2 grupy szkoleniowe, łącznie 16 osób), „Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera” w Częstochowie (7 osób), „Obsługa komputera” w Częstochowie (4 osoby), „Pracownik biurowy z obsługą komputera” w Tychach (6 osób), „Rejestracja medyczna z obsługą komputera” w Tychach (5 osób). Wszystkie te osoby po zakończeniu kursów zdały pozytywnie egzaminy i uzyskały kwalifikacje zawodowe.
– 1 Uczestnik projektu rozpoczął kurs spawania metodą TIG w Częstochowie

W sierpniu 2019 r.:
– odbyły się warsztaty grupowe z aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy oraz grupowe wsparcie psychologiczne dla kolejnych dwóch grup nowych Uczestników projektu w Częstochowie (20 osób)
– przeprowadzone zostały spotkania w ramach doradztwa zawodowego  oraz warsztaty grupowe dla 11 kolejnych Uczestników projektu w Tychach
– przeprowadzone zostały spotkania z pośrednikiem pracy w Częstochowie
– 1 Uczestnik projektu z powodzeniem zrealizował kurs Operatora koparko-ładowarki kl. III  w Częstochowie
– 1 Uczestnik projektu rozpoczął kurs prawa jazdy kat. D z KWP w Częstochowie

W lipcu:
– 3 osoby rozpoczęły odbywanie stażu zawodowego w ramach Projektu, 1 osoba kontynuuje staż
– do udziału w Projekcie przystąpiły łącznie 24 nowe osoby z Częstochowy i okolic
– odbyły się warsztaty grupowe 4-dniowe dla IX grupy Uczestników Projektu w Częstochowie
– w najbliższym czasie planowane są warsztaty dla kolejnej grupy Uczestników Projektu w Częstochowie, spodziewane jest rozpoczęcie udziału w Projekcie przez kilkanaście osób z miasta Tychy
– również na początku sierpnia uruchomione zostaną kursy operatora koparko-ładowarki oraz prawa jazdy kat. D w Częstochowie

W czerwcu:
– 1 Uczestnik z powodzeniem zakończył kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do prawa jazdy kat. C w Bielsku-Białej
– Projekt zyskał kolejnego Uczestnika, a 5 osób skorzystało z pośrednictwa pracy w Częstochowie
– 2 osoby zakończyły odbywanie stażu zawodowego w ramach Projektu, a kolejna osoba kontynuowała staż

W maju:
– odbywały się pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu w Tychach i Katowicach
– do udziału w projekcie został zakwalifikowany 1 nowy Uczestnik
– 1 osoba rozpoczęła kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do prawa jazdy kat. C w Bielsku-Białej
– 1 osoba zakończyła odbywanie stażu zawodowego w ramach Projektu
– 3 kolejne osoby kontynuowały staż zawodowy

W kwietniu:
– odbywały się staże zawodowe dla 6 osób
– 2 osoby zakończyły kursy kucharskie
– 1 osoba uczestniczy w kursie prawa jazdy kat C w Bielsku-Białej
– odbywały się pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu w Tychach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku.

W marcu
– rozpoczyna się kurs koparko-ładowarki w Rudzie Śląskiej dla 1 osoby
– rozpoczyna się kurs prawa jazdy kat. C w Bielsku-Białej

W lutym
– zakończył się kurs prawa jazda kat C i D w Częstochowie dla 2 osób,
– rozpoczął się kurs spawania w Częstochowie dla 1 osoby, oraz kurs spawania w Tychach dla 1 osoby,
– rozpoczął się kurs grafiki komputerowej dla 2 osób w Katowicach

 

W grudniu uruchomiono następujące działania projektowe:
– kurs administrowania sieciami komputerowymi dla 1 osoby w Gliwicach,
– warsztaty grupowe 4-dniowe dla VIII grupy uczestników projektu,
– doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
W styczniu rozpoczęto:
– kurs obsługi komputera w Częstochowie dla 5 osób
– kurs obsługi komputera dla 10 osób w Katowicach.

 

W listopadzie 2018 r. uruchomiono następujące kursy zawodowe:
– koparko-ładowarki kl. III w Częstochowie dla 1 osoby oraz w Rudzie Śląskiej dla 1 osoby;
– tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem programowania JavaScript w Katowicach dla 6 osób;
– prawa jazdy kat. C i D w różnych miejscowościach województwa dla 5 osób;
– grafika komputerowa w Katowicach dla 1 osoby.

 

W październiku 2018 Uczestnicy projektu rozpoczęli kursy:
– prawo jazdy kat. D w Jastrzębiu-Zdroju – 1 osoba;
– operator CNC w Katowicach – 1 osoba.

Od 5 listopada rozpoczyna się kurs „Tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem programowania JavaScript” dla 5 osób.
Trwają działania doradcze oraz usługi pośrednictwa pracy.

 

W okresie wakacyjnym działania projektowe koncentrowały się wokół organizowania doradztwa zawodowego dla kandydatów, pośrednictwa pracy oraz warsztatów: aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, a także grupowego doradztwa psychologicznego. Grupy warsztatowe zostały uruchomione w Rybniku (16-19.07.2018) oraz w Katowicach (31.07.2018 – 3.08.2018). Trwają 4-dniowe warsztaty w Katowicach dla V grupy uczestników projektu (6-12.09.2018).
W sierpniu ogłoszono postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców usług w zakresie prawa jazdy kat. C i D. Postępowania zostały rozstrzygnięte w Sosnowcu, Katowicach i Rybniku. Natomiast w Tychach nie zgłosił się żaden Oferent, w związku z tym procedura zostanie ponowiona.

 

W czerwcu pierwsza grupa uczestników odbyła spotkania z pośrednikiem pracy w Zabrzu. W najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia zawodowe.
Grupa druga uczestniczyła w warsztatach poruszania się po rynku pracy, aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparciu psychologicznym w Katowicach. Pośrednictwo pracy dla uczestników już wkrótce!
Trzecia grupa uczestników pod koniec czerwca rozpoczęła udział w projekcie i odbyła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w Rybniku. W najbliższym czasie grupa rozpocznie warsztaty.
Już w lipcu następni uczestnicy projektu ustalą Indywidualne Plany Działania z doradcą zawodowym. Posiadamy jeszcze wolne miejsca dla osób chętnych w różnych miejscowościach województwa śląskiego. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się!

W dniach 25, 27 oraz 30.04 osiem osób rozpoczęło udział w projekcie i odbyło indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w Zabrzu. W najbliższym czasie grupa rozpocznie warsztaty poruszania się po rynku pracy, grupowe wsparcie psychologiczne oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Następne działania już wkrótce!

Od 14.05 następni uczestnicy projektu ustalą Indywidualne Plany Działania z doradcą zawodowym, tym razem spotkania odbędą się w Katowicach.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca dla osób chętnych w różnych miejscowościach województwa śląskiego. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się!