Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa jest firmą prowadzącą działalność szkoleniową i doradczą (od 2012 roku). Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie przeprowadzenia zajęć z kompetencji matematycznych i informatycznych dla studentów wydziału Informatyki i Matematyki od sierpnia 2017r. Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa realizuje projekt „Z angielskim na plus!” na terenie województwa pomorskiego. W ramach tego projektu są prowadzone 180-cio godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem w standardzie ESOKJ dla 400 uczestników projektu.
Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa zrealizowała m. in. projekty:
„Szkoła na lepsze jutro” i „Szansa i sukces” w województwie dolnośląskim i małopolskim, w których oferowano m.in. zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, szkolenia językowe, zakończone egzaminem TOEIC Bridge i komputerowe ECDL e-citizen zakończone egz. ECCC
2) „45+ na 5+” (jak podwykonawca) w województwie łódzkim – szkolenia komputerowe ECDL e-citizen zakończone egzaminem ECCC oraz szkolenie z kompetencji społecznych
3) „Akademia 45+” w województwie łódzkim – szkolenia komputerowe ECDL e-citizen
4) „Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia III ” (jak podwykonawca) w województwie podkarpackim – szkolenia komputerowe ECDL e-citizen

Współpracuje ze sprawdzonymi Partnerami i Firmami zewnętrznymi oraz z wykwalifikowaną kadrą trenerską, szkoleniową i doradczą.