W projekcie realizowane będą:

Indywidualne doradztwo zawodowe – Utworzenie Indywidualnego Planu Działania nastąpi określenie konkretnej zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla danego uczestnika. To spotkanie będzie trwać 2h.

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym–Dla wszystkich uczestników projektu przewiduje się warsztaty grupowe trwające 6h.

Grupowe wsparcie psychologiczne – Celem tego wsparcia (trwającego 6h) będzie m.in. zaplanowanie ścieżki rozwoju kwalifikacji zawodowej każdego Uczestnika Projektu.

Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy – Podczas warsztatów (9h) zostaną omówione zagadnienia takie jak: autoprezentacja, zasady przygotowania profesjonalnego cv i listu motywacyjnego oraz techniki poszukiwania pracy.

Szkolenia i kursy zawodowe – Uczestnik uzyska wsparcie w postaci szkoleń i kursów zawodowych, jak również kursów IT przygotowujących do egzaminów certyfikowanych. Szkolenia i kursy przyczynią się do nabywania, podwyższania, dostosowania kompetencji/kwalifikacji Uczestników Projektu do regionalnego rynku pracy.

Oferujemy szkolenia/kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami zawodowymi Uczestników Projektu w tym m. in.:

– Kurs kucharski
– Kurs kroju i szycia
– Kurs operatora koparko-ładowarek – klasy III
– Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych
– Kurs spawania metodą MAG/TIG

Oferujemy również kursy IT zgodne z potrzebami i predyspozycjami zawodowymi Uczestników Projektu w tym m. in.:

– Kurs podstaw obsługi komputera
– Kurs programowania
– Kurs grafiki komputerowej
– Kurs tworzenia aplikacji internetowych
– Kurs grafiki dla fotografów

Inne kursy możliwe do realizacji:

– obsługa betoniarek
– zbrojarz
– obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
– prawa jazdy kat. C i D wraz (z kwalifikacją)
– administracja sieciami komputerowymi
– spedytor
– logistyk

Staże zawodowe – Wszystkie staże zawodowe będą związane z podnoszeniem kwalifikacji Uczestników Projektu. Każdy Uczestnik otrzyma wynagrodzenie za staż w wysokości 1850 zł/netto za miesiąc.

Indywidualne pośrednictwo pracy – Podczas tego spotkania pośrednik dokona oceny dostępnych w regionie ofert pracy. Pośrednik pracy pomoże również przygotować Uczestnikom Projektu dokumenty rekrutacyjne niezbędne w ramach procesu aplikowania na wybrane stanowiska pracy. W ramach tego wsparcia przewidziano 10h z częstotliwością dostosowaną do każdego Uczestnika.