Główną korzyścią z udziału w projekcie jest możliwość bezpłatnego podniesienia swoich kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, niezbędnych na rynku pracy jak również poprawa perspektywy znalezienia pracy w przyszłości w oparciu o odbyte szkolenia, staże.

Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych psychologów, doradców zawodowych i trenerów. Dużym wsparciem, będą bezpłatne szkolenia, kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, za które uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin szkolenia.
Za odbyte 3 miesięczne staże zawodowe, które zostaną przygotowane na zakończenie wsparcia połowy uczestników, przewidziana jest zgodnie z budżetem projektu wypłata wynagrodzenia (stypendium szkoleniowe).
W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymają:

– stypendia szkoleniowe – po 6,65 zł netto za godzinę szkolenia zawodowego lub komputerowego (nie dotyczy warsztatów: aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, wsparcia psychologicznego)

– płatne staże zawodowe – dla połowy uczestników projektu – po 1850 zł netto

– catering na szkoleniach – przerwa kawowa lub obiadowa w zależności od dziennej liczby godzin szkolenia

– zwrot kosztów dojazdu – do 10 zł za dzień w obie strony

– badania lekarskie – do kursów i staży, jeśli są wymagane przepisami

– materiały szkoleniowe

– opłacone egzaminy zewnętrzne certyfikujące po zakończeniu szkoleń