Angielski z nami, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, jest tańszy o 85%!
Krok po kroku, sprawdź sam czy się kwalifikujesz!

 

Krok pierwszy: Skończyłeś/aś 25 lat?

Uczestnicy muszą mieć skończone 25 lat.

Krok drugi: Mieszkasz lub pracujesz w pomorskim?

Projekt przeznaczony jest dla osób, które mieszkają lub zatrudnione są w firmie na terenie województwa pomorskiego.

Krok trzeci: Pracujesz w mikro, małej lub średniej firmie prywatnej?

Jeśli pracujesz w firmie, która zatrudnia nie więcej niż 249 pracowników, lub w podmiocie ekonomii społecznej / przedsiębiorstwie społecznym, to spełniasz już wszystkie warunki!

Średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo, czyli… ?
– firmy prywatne, które zatrudniają max 249 osób i roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro lub
– firmy prywatne, które zatrudniają max 249 osób i bilans roczny nie przekracza 43 mln euro;
W tym: pracownicy prywatnych przedszkoli, szkół, szpitali, NZOZ.

Krok czwarty: Upewnij się na koniec, kto w takim razie nie może brać udziału w projekcie.

Do projektu nie kwalifikują się:
– pracownicy urzędów, publicznych szkół i szpitali;
– pracownicy przedsiębiorstw państwowych i komunalnych;
– pracownicy dużych firm (powyżej 250 pracowników);
– osoby bezrobotne;
– osoby bierne zawodowo (w tym: emeryci, renciści, studenci);
– rolnicy nigdzie nie zatrudnieni;
– pracownicy spółek, w których 25% lub więcej posiada Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Wszystko się zgadza? Skorzystaj z tej okazji. Zapraszamy!

Jak się zapisać?