Każdy lektor prowadzący kurs języka angielskiego:
• reprezentuje lokalny rynek pracy
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z uprawnieniami pedagogicznymi (NKJO, filologia angielska lub lingwistyka stosowana)
• posiada min. 2-letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych
• pracuje pod nadzorem metodyka z 7-letnim doświadczeniem zawodowym
• podlega ocenie uczestników i metodyka po każdym zrealizowanym kursie

Lektorzy będą prowadzić kursy metodą komunikacyjną, kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.

Poniżej prezentujemy wybrane opinie uczestników nt. lektorów.