Kursy realizowane są w miejscach dogodnych dla uczestników. W pobliżu miejsca zamieszkania, pracy, czy częstego przebywania członków grupy szkoleniowej.
Zajęcia realizowane są w salach lekcyjnych dostosowanych do wymogów realizacji zajęć językowych, wyposażonych w tablicę, sprzęt audio-video. Dostosowane są również do potrzeb osób niepełnosprawnych.