Kursy z języków obcych oraz szkolenia komputerowe dla osób dorosłych zakończone międzynarodowymi certyfikatami.

Tematyką funduszy unijnych w Polsce zajmujemy się od 6 lat realizując projekty dedykowane dla Klientów oraz projekty własne skierowane do odbiorców indywidualnych na terenie całego kraju.

Aktualnie wdrażamy projekty skierowane do osób dorosłych obejmujące kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze od 60-ciu do 180-ciu godzin dydaktycznych w standardzie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) zakończone certyfikatami rozpoznawalnymi w środowisku międzynarodowym. ESOKJ jest międzynarodową normą opisu kompetencji językowych, używaną na całym świecie. Opisuje sześć poziomów zaawansowania językowego, od A1 – poziom podstawowy do C2 – poziom zaawansowany.

Realizujemy również szkolenia komputerowe w standardzie DIGCOMP z kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie. DIGCOMP (ang. Digital Competence Framework) to rama odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie. Zawiera opis 21 kompetencji ramowych zgrupowanych w 5 obszarów na różnych poziomach zaawansowania. Rama DIGCOMP ułatwia rozumienie czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od omawianych na nim zagadnień. Każde szkolenie zakończone jest certyfikowanym egzaminem rozpoznawalnym w środowisku międzynarodowym.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji
 • wzrost Twojej wartości w oczach pracodawców
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia
 • wzrost Twojej pozycji na rynku pracy
 • wzrost mobilności
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

 

Aktualnie realizowane projekty

Obecnie projekty językowe i komputerowe wdrażamy w woj. pomorskim, śląskim i opolskim.
Rekrutacja nadal trwa. Zapraszamy!

 

˅         Z angielskim na plus!

Podstawowym elementem projektu są 180-cio godzinne kursy języka angielskiego. Szkolenia realizowane są przez Grupę Doradczą Promesa w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG w okresie od 16 czerwca 2017 do 31 marca 2020.

Celem jest dostarczenie wsparcia w ramach podnoszenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy w woj. pomorskim.

Dla kogo?

Kursy skierowane są do 400 osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności do kobiet w wieku 50 lat i więcej posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu www.gdpromesa.pl/angielskinaplus/ lub do kontaktu z opiekunem projektu:

Imię i nazwisko: Karol Kapera
e-mail: karol.kapera@masterlang.eu
tel. 533 223 609

 

˅         Rozruszaj swój język angielski

Projekt ma na celu poniesie kompetencji z języka angielskiego przez osoby dorosłe z województwa opolskiego, które z własnej inicjatywy chcą rozpocząć naukę lub rozwinąć swoje umiejętności.
Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych zajęć.

Zajęcia odbywają się w grupach w grupach 10-12 osobowych, w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia, średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne  (w dni robocze i/lub weekendy) lub z inną częstotliwością uzgodnioną z Uczestnikami Projektu.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do osób dorosłych od 18 roku życia, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego i spełniają przynajmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
 • osoba mająca 50 lat i więcej,
 • osoba o niskich kwalifikacjach,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • kobiety,
 • lub osoba długotrwale bezrobotna.

 

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu www.gdpromesa.pl/kursopolskie/ lub do kontaktu z opiekunem projektu:

Imię i nazwisko: Natalia Białek
e-mail: natalia.bialek@gdpromesa.pl
tel. 533 394 982

 

˅         CePR – Centralny Projekt Rozwoju

W ramach projektu oferujemy doskonalenie kompetencji z języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 120 godz. dydaktycznych oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu umiejętności komputerowych/cyfrowych. Szkolenia i kursy realizowane będą w okresie od 01 listopada 2018 do 31 sierpnia 2021.

Kursy językowe zakończone zostaną egzaminami zewnętrznymi po których uczestnik otrzyma rozpoznawalny w środowisku międzynarodowym certyfikat z zakresu języka obcego na jednym z poziomów zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Z kolei kursy komputerowe realizowane są w standardzie Digital Competence Framework. DIGCOMP to rama odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie. Zawiera opis 21 kompetencji ramowych (modelowych), czy też kompetencji odniesienia, zgrupowanych w 5 obszarach, na różnych poziomach zaawansowania. Ułatwiać ma rozumienie czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie. Szkolenia zakończone są certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.

Dla kogo?

Szkolenia adresowane są do osób pełnoletnich o niskich kwalifikacjach, pracujących, zamieszkujących tereny rewitalizowane subregionu centralnego województwa śląskiego.

W szczególności zapraszamy:

 • osoby po 50-tym roku życia,
 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z terenów wiejskich.

 

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu www.gdpromesa.pl/cepr lub do kontaktu z opiekunem projektu:

Imię i nazwisko: Wioletta Żabicka
e-mail: wioletta.zabicka@gdpromesa.pl
tel.  793 792 112