Spotkania z doradcami zawodowymi i psychologami oraz szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do Twoich potrzeb.

Od początku działalności firmy realizujemy projekty skierowane do odbiorców indywidualnych na terenie całego kraju. Projekty z aktywizacji zawodowej obejmują kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo.

Działania te obejmują zajęcia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów, doradców zawodowych oraz coachów. Wszystkie szkolenia i kursy zawodowe odpowiadają na indywidualne potrzeby uczestnika projektu. Każde zajęcia potwierdzone są certyfikatami ukończenia danego wsparcia.

Korzyści dla uczestnika:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji
  • wzrost Twojej wartości w oczach pracodawców
  • większa szansa na otrzymanie zatrudnienia

Aktualnie realizowane projekty

Obecnie wdrażamy projekt w woj. śląskim.
Ostatnie wolne miejsca – zapraszamy!

˅         Od szkolenia do zatrudnienia

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczestników  poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych lub IT.

W ramach projektu oferowane jest: doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe lub komputerowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminów certyfikowanych, badań lekarskich przy kursie/stażu, spotkania z pośrednikiem pracy, dla połowy uczestników projektu 3-miesięczny staż wraz ze stypendium stażowym, ubezpieczenie uczestników projektu.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 lipca 2019.

Dla kogo?

Warunki podstawowe dla kandydatów do projektu: ukończone 30 lat, miejsce zamieszkania lub nauki województwo śląskie, status bezrobotnego lub nieaktywnego zawodowo niezarejestrowanego w Urzędzie Pracy.

Pozostałe warunki, z których należy spełniać co najmniej jeden:
– ukończone 50 lat,
– płeć kobieta,
– niepełnosprawność,
– długotrwałe bezrobocie (rejestracja w Urzędzie Pracy od co najmniej 12 miesięcy),
– wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub średnim.

Do projektu nie kwalifikujemy rolników posiadających co najmniej 2 ha przeliczeniowe oraz ich domowników zgłoszonych do KRUS, a także osób zatrudnionych na umowach i prowadzących działalność gospodarczą.

Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi zaświadczeniami.
Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu www.gdpromesa.pl/osdz lub do kontaktu z opiekunem projektu:

Imię i nazwisko: Ewelina Barańska, Piotr Święch
e-mail: osdz@gdpromesa.pl
tel. 533327019