Realizujemy szereg projektów doskonalących kompetencje kluczowe na zlecenie Klientów zewnętrznych.

Obok projektów własnych dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców indywidualnych realizujemy również szereg działań rozwojowych zleconych przez Partnerów Biznesowych.

Działania te obejmują zarówno bezpośrednią realizację wsparcia rozwojowego, jak również czynności związane z prawidłową realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Aktualnie realizowane projekty zlecone

Obecnie współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

˅         PELIKAN 2.0 – praktyczne kształcenie kompetencji studentów na kierunkach Matematyka i Informatyka UJ oczekiwanych przez pracodawców

W ramach współpracy realizujemy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego warsztaty z kompetencji informatycznych.Warsztaty dedykowane są dla 300 studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie.

W ramach projektu realizujemy warsztaty z zakresu:

  • Scala
  • Zaawansowane narzędzia komputerowe w obróbce, analizie i wizualizacji danych
  • Instrumenty rynku finansowego
  • VBA i C++ w finansach
  • Symulacje statystyczne i probabilistyczne

Łącznie zajęcia będą obejmować 730 godzin dydaktycznych warsztatów.

Nasze działania obejmują:

  • przygotowania dedykowanego programu zajęć obejmującego zarówno zajęcia teoretyczne, jak i aspekty praktyczne z danego obszaru z przedstawieniem konkretnych przykładów, analizy rynku
  • przeprowadzenia zajęć w formie warsztatów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
  • przygotowania kompletu materiałów dydaktycznych obejmujących m.in. sylabus, ankiety sprawdzające kompetencje na wejściu i wyjściu
  • opracowanie materiałów dla studentów w formie elektronicznej prezentacji i ćwiczeń