Budujemy nasze doświadczenie codziennie wdrażając kolejne projekty. Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy.

Nasze doświadczenie budujemy pisząc i wdrażając projekty własne, jak również czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Partnerów Biznesowych wdrażając projekty partnerskie oraz realizowane na zlecenie.

˅         Projekty realizowane w partnerstwie

MAZ! Mazowiecka Aktywizacja Zawodowa – projekt mający na celu aktywizację zawodową100 osób biernych zawodowo obejmujący działania przyczyniające się do wzrostu kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz zatrudnienia osób z terenów wiejskich woj. mazowieckiego, tym samym zwiększając ich aktywność na rynku pracy. Działania o wartości prawie 1,7 mln zł. realizowane były w okresie w okresie od 01.10.2016 do 31.03.2018 w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Masterlang.

Szansa na sukces – projekt adresowany do uczniów dwóch szkół gimnazjalnych z terenu dolnośląskiej gminy Głogów, którzy w okresie od 01.02.2014 do 30.06.2015 mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych oraz edukacyjno-zawodowych. Działania na kwotę ok. 300 tys. zł realizowane były w partnerstwie z Gminą Głogówek oraz Centrum Szkoleniowym Masterlang.

Szkoła na lepsze jutro– projekt dedykowany do 254 uczniów dwóch szkół gimnazjalnych z gminy Proszowice obejmujący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne. Realizowany w okresie od 01.06.2013 do 31.06.2015 w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy w Proszowicach oraz Centrum Szkoleniowym Masterlang. Wartość projektu opiewała na ponad 1,3 mln zł.

˅         Projekty zlecone

Nowe umiejętności – nowe perspektywy – w ramach projektu, na zlecenie CNJA Edukacja realizowaliśmy zajęcia z ICT dla 240 osób powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących głównie na mazowieckich wsiach.Zajęcia w wymiarze 120 godz. na grupę obejmowały zagadnienia z 5 obszarów kompetencji DIGCOMP: Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Szkolenia zakończone zostały certyfikowanymi egzaminami w standardzie ECCC/ECDL. Kompleksowe działania szkoleniowe realizowane były od lutego do grudnia 2017 roku.

45+ na 5+ – w ramach projektu, na zlecenie Centrum Szkoleniowego Masterlang, przeprowadziliśmy w różnych miejscowościach na terenie woj. łódzkiego szkolenia komputerowe zakończone certyfikowanym egzaminem ECDL e-Citizen dla 24 grup 8-10 osobowych w wymiarze 50 godz. dydaktycznych dla każdej grupy. Uczestnikami szkoleń były osoby powyżej 45 roku życia. Do naszych obowiązków należała kompleksowa organizacja oraz realizacja kursów w okresie od września 2012 do czerwca 2014 roku.