Powierzenie usługi ekspertom łączącym wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i praktyką nabytą podczas wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce gwarantuje sukces Twojego projektu.

Poszukujesz rzetelnej usługi zarządzania projektem,
na który właśnie otrzymałeś dofinansowanie?
Zapraszamy do współpracy.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Umiejętnie budują zespoły projektowe, by sprawnie i terminowo zarządzać realizacją projektu, od podpisania umowy, aż po kompleksowe rozliczenie i zamknięcie projektu.

Zakres powierzonych nam zadań uzależniamy od Twoich potrzeb i oczekiwań.

Co oferujemy?

 • analizę zapisów dokumentacji konkursowej oraz wszelkich dokumentów/wytycznych obowiązujących po podpisaniu umowy o dofinansowanie

 • wsparcie merytoryczne w zakresie wyboru dostawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Zasadą Konkurencyjności

 • promocję projektu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej (m.in.: opracowanie wzorów plakatów informacyjnych, koniecznych informacji na stronę internetową Beneficjenta, odpowiednio oznaczonych wzorów dokumentów, oznakowanie biura projektu i miejsc jego realizacji)

 • weryfikację i monitorowanie realizacji wskaźników i rezultatów projektu

 • reprezentację przed instytucją nadzorującą wdrożenie projektu (m.in.: opracowanie wniosków o zmiany w projekcie, aneksowanie umowy, zmianę alokacji środków finansowych, itp.)

 • weryfikację formalno-księgową dokumentacji w zakresie kwalifikowalności i zgodności z zapisami dokumentacji konkursowej oraz wytycznymi instytucji nadzorujących

 • opracowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami (m.in.: opisy dokumentów księgowych, harmonogram płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowy) zgodnie z umową o dofinansowanie

 • rozliczenie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

 • kompleksowe przygotowanie projektu do kontroli przez instytucję nadzorującą

 • doradztwo oraz pełną dostępność naszego zespołu w trakcie kontroli projektu

 • ewaluację projektu.

 

Jakie korzyści otrzymasz ze współpracy?

 • gwarancję, że Twój projekt zrealizowany zostanie zgodnie z umową o dofinansowanie

 • spokojny sen, ponieważ przejmujemy odpowiedzialność za kompleksowe rozliczenie projektu

 • bezstresową kontrolę projektu przez instytucje zewnętrzne

 • wsparcie ekspertów na każdym etapie wdrażania projektu

 • poufność i bezpieczeństwo informacji potwierdzone podpisaniem Umowy Poufności

 

Powierzenie usługi naszym ekspertom łączącym wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i praktyką nabytą podczas pozyskiwania i  wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce gwarantuje SUKCES Twojego projektu.